Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Lukáš Kokorák, PhD.

MUDr. Lukáš Kokorák, PhD.

primár oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie

MUDr. Lukáš Kokorák, PhD je rodák z Odorína, v Spišskonovoveskom okrese. Lekársku fakultu absolvoval na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Po ukončení štúdia svoj profesijný život začal rozvíjať vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Svoju prax rozširoval aj  v centrách jednodňovej chirurgie – Gynpor, Sliač a Zdravomed, Banská Bystrica. Aktívne sa venuje  miniinvazívnej chirurgii a bariatricko-metabolickej chirurgii. Absolvoval viaceré domáce aj zahraničné stáže a workshopy (AKH Viedeň – prof. Prager, ÚVN Praha – prof. Kasalický, AZ Sint-John Brugy, Belgicko – prof. Dillemans).

MUDr. Lukáš Kokorák, PhD. je členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti (SCHS), Európskej spoločnosti endoskopickej chirurgie (EAES), člen medzinárodnej federácie pre chirurgiu obezity (IFSO)  a autorom 27 prednášok a 25 publikácii a spoluautor 2 monografii a 8 publikácii. Je pedagógom na Fakulte zdravotníctva na Slovenskej zdravotnickej univerzite v Banskej Bystrici, kde učí chirurgiu, anatómiu a fyziológiu a je členom skúšobných komisií v rámci špecializačných skúšok.

Miniinvazívna operatíva je v súčasnosti štandardom chirurgie a jej benefity sú v porovnaní s klasickou operatívou neporovnateľné. Veľkým prínosom je minimálna traumatizácia brušnej steny, zníženie ranových komplikácií, nízka spotreba analgetík, rýchlejší návrat do práce a v neposlednom rade aj priaznivý kozmetický výsledok“.

MUDr. Lukáš Kokorák, PhD.

„Bariatrická operácia je jedinečná chirurgická liečba obezity pre indikovaných morbídne obéznych pacientov pacientov, u ktorých zlyhala štandardná liečba, pridružili sa ochorenia vyplývajúce z obezity (ako napr. cukrovky, vysoký tlak a pod.) alebo liečba nemala požadovaný  účinok. Táto unikátna operácia môže skutočne podporiť redukciu hmotnosti, priaznivo ovplyvniť komorbiditu a tak nielen skvalitniť život pacientov, ale častokrát aj pomôcť zachrániť im život,“.