Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Urologické oddelenie

Počet lôžok: 35

Stručná charakteristika

Práca urologického oddelenia je zameraná na všeobecnú diagnostiku urologických ochorení pre dospelých a deti, na štandardnú liečbu urologických ochorení u dospelých a základnú liečbu u detí.

Výnimočnosť oddelenia

Urologické oddelenie je zvlášť zamerané na diagnostiku a liečbu močových kameňov vo všetkých lokalizáciách, u ktorých sa v močových cestách vyskytujú kamene. Na vyšetrenia sú využívané rtg metódy, USG a CT ako aj endoskopické metódy.

Na odstraňovanie kameňov, okrem minimálne využívanej klasickej operácie v odôvodnených prípadoch, sú používané minimálne invazívne endoskopické výkony perkutánne (vpichom cez kožu),alebo zavedením prístrojov močovými cestami ku kameňu kontaktnými litotriptormi (drvičmi kameňov),alebo vo väčšine prípadov mimotelovým neinvazívnym spôsobom bez zásahu do organizmu litotriptorom (rázovými vlnami - ESWL).

Druhy zákrokov

 • Śtandardné operácie genitálií u detí a dospelých
 • Resekcia obličky
 • Radikálna nefrektómia pre nádor obličky z transperitoneálneho prístupu
 • Rekonštrukčné operácie horných a dolných močových ciest
 • Perkutánne operácie na obličke:
  • odstránenie konkrementu z obličky
  • endopyelotómia - incízia prechodu obličkovej panvičky pri hydronefroze
  • perkutánna punkcia cysty obličky
 • Biopsia z obličky, alebo obličkovej panvičky
 • Extrakorporálna litotrypsia rázovými vlnami (LERV) ESWL konkrementov v obličke
 • ESWL konkrementov v dolnej ,str. a hornej tretine močovodov
 • ESWL nekontrastnej litiázy
 • Ureterorenoskopia a extrakcia konkrementu
  • Fibrouretropyeloskopia
  • Retrogradna endopyelotomia pri hydronefroze
 • Transuretrálna resekcia nádoru, alebo iného ochorenia v močovom mechúre
 • Optická uretrotómia
 • Transuretrálna resekcia prostaty – TUR P,nádorov moč.mechúra
 • Otvorená operácia adenomu prostaty
 • Operácia močovej inkontinencie suburetrálnou páskou – TVT event. IVS páskou
 • Transrektálna sonograficky cielená gun biopsia prostaty
 • Laparoskopické operácie varikokély
 • Druhy vyšetrení
 • USG (abdominálna,transrektálna,invazívne punkčné a bioptické vyš.), Rtg, CT, Cystoskopia (flexibilná),Ureterorenoskopia (flexibilná)
 • Perkutánna nefroskopia (flexibilná)
 • Urodynamika
 • Novinky v liečbe
 • Laparoskopia v urológii

Nové investície

Obnova kontaktného elektrohydraulického litotriptora, resektoskopu ,optického uretrotomu a laparoskopickej veže.

Jedinečné výsledky

V liečbe komplikovaných kameňov v močových cestách na základe 20-ročných skúseností.

Vízia oddelenia

Oddelenie očakáva v krátkom čase sťahovanie sa do obnovených, zrekonštruovaných priestorov so zlepšením podmienok pre prácu, ako aj pre pobyt pacientov