Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Psychiatrické oddelenie

Počet lôžok: 114

Stručná charakteristika

Naše oddelenie zabezpečuje psychiatrickú ambulantnú a ústavnú starostlivosť pre pacientov so širokým spektrom psychiatrických porúch od 18 rokov veku pre spádovú oblasť 320 000 obyvateľov. Oddelenie pozostáva z troch samostatných staníc, a to z dvoch uzavretých, osobitne pre ženy a pre mužov, pre zvládnutie akútnych stavov. Tretia je s otvoreným režimom a slúži pre mužov i ženy súčasne.

Výnimočnosť oddelenia

Ide o liečbu špecifickej skupiny pacientov, ktorá si vyžaduje individuálny prístup erudovaných pracovníkov.

Druhy zákrokov

Diagnostika a terapia celého spektra psychiatrických porúch, elektrokonvulzívna terapia v celkovej anestézii, skupinová a individuálna psychoterapia, stretnutia s členmi A-klubov priamo v priestoroch oddelenia, psychoedukácia pacientov aj príbuzných, 2x do týždňa masáže.

Druhy vyšetrení

Psychodiagnostika, EEG vyšetrenie (elektoencefalografia).

Novinky v liečbe

Všetky dostupné typy psychofarmatík, hypnóza.

Nové investície

Plánovaná rekonštrukcia psychiatrického pavilónu, zahŕňajúca vybudovanie nadštandardných izieb a kamerový monitoring priestorov oddelenia.

Jedinečné výsledky

Stabilne vysoká obložnosť lôžok nad 90%.

Vízia oddelenia

Po realizácii plánovanej prestavby pavilónu do budúcna rátame s výstavbou rehabilitačného bloku s telocvičňou a vodoliečbou, plánujeme rozšírenie činnostnej terapie o prácu v dielňach (keramická, tkáčska...)