Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie

Úsek hematológie a transfuziológie

Úsek hematológie a transfuziológie pozostáva z hematologického laboratória, transfúzneho oddelenia a hematologickej ambulancie. Hematologické laboratórium vykonáva širokú paletu hematologických vyšetrení, transfúzne oddelenie je zamerané na odbery krvi od darcov krvi a výrobu transfúznych liekov. Hematologická ambulancia pri oddelení poskytuje ambulantné diagnosticko-liečebné služby pre pacientov VNsP Levoča, a.s. a spádovú oblasť tejto nemocnice, ako aj konziliárne služby pre hospitalizovaných pacientov iných oddelení.

Výnimočnosť oddelenia

Oddelenie poskytuje komplexné hematologické služby s dôrazom na diagnostiku koagulopatií a onkohematologických ochorení.

Hematologická ambulancia vykonáva okrem bežných diagnostických odberov laboratórneho materiálu i aspiračné a trepanobioptické odbery kostnej drene, či liečebné venepunkcie. Ambulantne poskytuje liečbu transfúznymi prípravkami rôzneho druhu, ako aj podávanie infúznej terapie vrátane niektorých cytostatických kúr u onkohematologických pacientov. Hematologická ambulancia je úzko prepojená s laboratórnymi zložkami OKBHaT, čo umožňuje rýchle vyšetrenie laboratórnych parametrov a promptné vybavenie pacienta počas jednej návštevy.

Transfúzne oddelenie svojou produkciou transfúznych liekov zásobuje i viaceré nemocnice v regióne Spiša a mimo neho (hlavne fakultné nemocnice na Slovensku). Oddelenie má svoju Mobilnú odberovú jednotku (MOJ), ktorou pravidelne vykonáva odbery krvi v okolitých mestách a dedinách regiónu a má vybudované odberové miesta v nemocnici v Krompachoch a v meste Kežmarok, kam pravidelne MOJ dochádza.

Zrekonštruované, nedávno otvorené priestory transfúzneho oddelenia poskytujú vysoký štandard a komfort pre darcov krvi a bezpečný odberový proces i spracovanie a výrobu krvných liekov.

Druhy vyšetrení

 • Hematologické vyšetrenia (napr.: krvný obraz s päťparametrovým diferenciálom, stanovenie retikulocytov, vyhodnotenie krvných náterov i náterov kostnej drene, koagulačné základné i rozšírené vyšetrenia vrátane vyšetrení fybrinoýzy so zameraním na vylúčenie hyperkoagulačných stavov),
 • imunohematologické vyšetrenia (krvné skupiny, skríning protilátok, predtransfúzne vyšetrenia kompatibility, Coombsove testy- všetko novou technikou vyšetrenia – stĺpcovou gélovou aglutináciou, použitím automatického imunohematologického analyzátora
 • vyšetrenia k diagnostike hemolýzy, vyšetrenie hladiny ferritínu
 • virologické/sérologické vyšetrenia pre transfúzne oddelenie (HBsAg, anti-HBc, anti-HCV, anti-HIV 1,2, TPHA, VDRL), ale i pre pacientov nemocnice a samoplatcov
 • vyšetrenia vnútornej kontroly kvality pre všetky používané metodiky spojené s vyšetrením externej kontroly kvality (cestou SEKK Pardubice, ČR a Finlab- Fínsko) zabezpečujú vysokú kvalitatívnu úroveň všetkých nami vykonávaných vyšetrení

Novinky v diagnostike a liečbe

 • stanovenie 5 parametrového krvného obrazu analyzátorom so softverovým hodnotením
 • mikroskopická diagnostika na novom mikroskope Olympus BX46F
 • rozšírené koagulačné testy (ProC global, F V, VII, X, VIII, AT, D-Di, FDP...)
 • imunohematologické vyšetrenie sĺpcovou gélovou aglutináciou, vyšetrenie automatickým imunohematologickým analyzátorom
 • možnosťi vyšetrení pre samoplatcov !! (krvný obraz, hepatitídy B,C- HBsAg, anti-HBc, anti-HCV,  AIDS-  anti-HIV-1,2, Syfilis-  TPHA, VDRL)
 • výroba bezleukocytových transfúznych výrobkov- erytrocytov, čerstvo zmrazenej plazmy, trombokoncentrátov z poolu  (používame nové odberové transfúzne vakové sety s leukostopovými filtrami s možnosťou eliminácie leukocytov)

Nové investície

Oddelenie sa snaží o neustále vylepšovanie technickej úrovne a drží krok s najnovšími trendmi vo vývoji diagnostickej techniky v odbore. Na oddelení pracujú nové analyzátory-  krvinkový analyzátor, výkonný koagulometer, imunohematologický automatický analyzátor, vysokokvalitný diagnostický mikroskop s vysokým rozlíšením. Samozrejmosťou je využívanie laboratórneho informačného systému s použitím technicky čiarového kódu s online transportom žiadaniek i výsledkov.

Používame šokové mrazenie plazmy (pri teplotách okolo – 80 st. C, s jej špeciálnym uskladnením pri teplotách pod -30 st. C.

 Celé oddelenie vrátane hematologickej ambulancie bolo v rokoch 2017- 2018 kompexne zrekonštruované a poskytuje mimoriadne príjemné a komfortné priestory pre darcov krvi, pacientov  i personál.

 

Zaujímavosti

Hematologicko-transfúzne oddelenie v Levoči patrí medzi najstaršie oddelenia svojho druhu v Slovenskej republike. Oficiálne vzniklo v r. 1952, no vyšetrenie krvi a transfúzne prevody sa v levočskej nemocnici vykonávajú už od začiatku 20-tych rokov minulého storočia, teda bezprostredne po objavení krvných skupín !

Vízia oddelenia

Plánujeme pokračovať v rozširovaní ponuky hematologických vyšetrení (koagulačných i imunohematologických) s perspektívnou ISO certifikácie. Rovnako na transfúznom oddelení plánujeme výrobu trombokoncentrátov a ďalších transfúznych výrobkov.

Odberová časť oddelenia rozširuje svoj záber i na región Kežmarku, kam dochádza za odbermi tím Mobilnej odberovej jednotky (MOJ). Pravidelne sa odbery vykonávajú i v Krompachoch a výjazdové odbery sa robia i v okolitých dedinách a mestečkách  nášho regiónu.

Hematologická ambulancia bude naďalej rozširovať ponuku diagnostických a hlavne liečebných možností (v spolupráci s onkologickou ambulanciou plánujeme rozšíriť možnosti ambulantnej hemato-onkologickej cytostatickej terapie ambulantných pacientov). Personálne sa oddelenie posilnilo o ďalšieho lekár a zároveň sa zväčší aj odberový tím a technické vybavenie MOJ transfúzneho oddelenia.

späť na úvodnú stránku oddelení