Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Pediatrické oddelenie

Počet lôžok: 24

Stručná charakteristika

Detské oddelenie poskytuje komplexnú liečebnú starostlivosť nemocnice II. typu o deti a dorast ( od 0 – 18 rokov ) v spádovom území okresu Levoča, ako aj pre blízke spádové oblastí ako je napr. Spišská Nová Ves, Krompachy a.i..

Výnimočnosť oddelenia

Na oddelenie je možné prijať s dieťaťom i zdravú sprevádzajúcu osobu. Máme vytvorené izby na tento účel a aj izby s vyšším štandardom.

Druhy zákrokov

Detské oddelenie patrí do internej medicíny.

Druhy vyšetrení

Všetky diagnostické vyšetrovacie metódy patria k štandardným vyšetreniam na detských oddeleniach nemocníc podobného typu a v súčinnosti s ostatnými oddeleniami sa rozširujú i naše možnosti – jedná sa o nadstavbové odbory našej nemocnice, ako je napr. RDG odd. (možnosti USG, CT vyšetrení ).

Novinky v liečbe

Poskytujeme inhalačnú liečbu deťom s respiračnými ochoreniami, ktoré sú u nás hospitalizované, ale aj deťom, dochádzajúcim ambulantne. Zo sponzorských prostriedkov máme zakúpené kvalitné ultrazvukové inhalátory, ktoré veľmi účinne pôsobia pri liečbe závažných respiračných ochorení.

Zaujímavosti

K deťom, ktoré navštevujú základnú školu je zabezpečené vyučovanie v triede vytvorenej v našom zdravotníckom zariadení učiteľkou zo ZŠI v Levoči, pokiaľ to zdravotný stav detí dovoľuje.

Vízia oddelenia

Do budúcnosti rozšíriť činnosť o detskú gastroenterológiu.