Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Identifikačné údaje

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča

IČO: 36594849

DIČ: 2022028932

IČ DPH: SK7120001372

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č. ú.: 1170766003/1111

IBAN: SK0311110000001170766003

SWIFT: UNCRSKBX

spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka č.: 1337/V

 

Sekretariát

telefón: +421 53 333 2341

e-mail: sekretariat@levnemoc.sk
 

Telefónny zoznam nemocnice