Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Vítame Vás na internetovej stránke Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a.s..

 

História nemocnice

Levočská nemocnica bola slávnostne otvorená 14. októbra 1900.Tvorili ju tri budovy, ktoré stáli uprostred zeleného  parku. Personálne ju zabezpečovali ošetrovateľky chorých a slabých a spravovala ju sedemčlenná komisia evanjelickej cirkvi. Vtedajšia tlač o levočskej nemocnici  písala, že svojím prístrojovým vybavením nemala páru na celom Slovensku. Nemocnica si hneď získala vynikajúcu povesť a už v roku 1902 sa v nej liečili  pacienti nielen  z celého Spiša, zahraničia a dokonca aj z USA. V rokoch 1902 až 1904 začala výstavba sirotinca, ktorý bol tiež  v areáli nemocnice. Sirotinec bol slávnostne otvorený 28.8.1904 a dnes sa v tejto budove nachádza  detské oddelenie. Nasledovala výstavba nových pavilónov a nemocnici pribudli nové oddelenia. Po oslobodení Levoče, začiatkom roku 1945 sa zlúčila štátna nemocnice so súkromnou nemocnicou Gustáva Herrmanna a vznikla jedna štátna nemocnica. 

 

Ďalšie významne medzníky v histórii levočskej nemocnice

1955 - výstavba budovy okresnej transfúznej stanice 

1956 - zriadenie očného oddelenia s 30 lôžkami po prebudovaní časti administratívnej budovy 

1961-1963 - rozšírenie a zmodernizovanie chirurgického oddelenia s ďalšími príbuznými oddeleniami, RTG pracoviskom a i. 

1966 - výstavba novej vrátnice a hlavného vstupu do nemocnice  

1966-1967 - prestavba budovy márnice na stálu prosektúru nemocnice 

1971 - výstavba oddelenia klinickej biochémie a hematologicko- -transfúzneho oddelenia 

1978 - rekonštrukcia a prístavba gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 

 

Nemocnica dnes

Dnešný nemocničný areál sa budoval postupne od konca 20.storočia až do súčasnosti. 

Aby nemocnica mohla ostať na trhu a byť konkurencieschopná, potrebovala nové zdroje a kapitál čo sa udialo vstupom nového investora. V roku 2008 do nemocnice vstupuje nový investor a to spoločnosť AGEL a.s.. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. a spoločnosť  AGEL  neustále pracuje na  prosperite a zlepšovaní poskytovania adekvátnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti. Snahou spoločnosti a  vedenia nemocnice je pracovať na neustálom  rozvoji, ktorý sa prejaví rastom kvalitných zdravotníckych služieb  pre obyvateľov  nielen z regiónu Spiš. Hlavným cieľom levočskej nemocnice je  komfortne a  kvalitne  ošetrený a spokojný pacient.  Dôsledne sa využívajú moderné prístroje dostupné na trhu. Je dôležité, aby si klient po ukončení hospitalizácie alebo ambulantnej liečby zachoval kladnú priazeň k VNsP Levoča. V súčasnosti poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť pacientom na 8 lôžkových oddeleniach a v 28 ambulanciách.  Tieto oddelenia za posledné roky prechádzali  výraznými rekonštrukciami a nemocnica neustále pracuje na tom aby mala najnovšie vybavenie a  aby mohla poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pre celý región Spiš, ale aj  široké okolie. Využíva všetky poznatky vedy a medicíny na vysokej úrovni. Aktívne sa venuje prevencii, diagnostike liečbe  ako i rehabilitácii  pacientov. Hlavným poslaním VNsP Levoča je zabezpečovanie a poskytovanie širokej škály služieb nielen v medicíne ale i  ošetrovateľstve.