Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

Telefónny zoznam

OBSAH:


Ústredňa

Meno Telefón
spojovateľka 3811000
spojovateľka 3812000
spojovateľka 3813000
   

Administratíva

Meno Telefón E-mail
asistentka riaditeľa 3332341 sekretariat@nemocnicalevoca.sk
námestník pre zdravotnú starostlivosť 3332649  
námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť 3332343  
námestník pre ekonomické činnosti 3332639  
vedúca personálno-právneho útvaru 3332630  
technicko-hospodársky útvar 3332613  
učtáreň 3332622  
vedúca odboru výkazníctva, poistovníctva a štatistiky  +421 917 424 613 alena.jackova@nemocnicalevoca.sk
referent pre styk so zdravotnými poisťovňami 3332342,3332339  
IT 3332613  
dispečing dopravno-zdravotnej služby 3332430  

Interné oddelenie

Meno Telefón
vedúca sestra 917424359
ambulancia 3332358
DIA ambulancia 3332360
kardiologická ambulancia 3913344
ambulancia funkčnej diagnostiky 3332614
oddelenie prízemie 3332328
oddelenie poschodie 3332364

Patologicko-anatomické oddelenie

Meno Telefón
laboratórium 3332355

Neurologické oddelenie

Meno Telefón
vedúca sestra 917424331
dokumentárny pracovník 3332325
ambulancia 3332327
oddelenie ženy 3332324
oddelenie muži 3332330

Urologické oddelenie

Meno Telefón
vedúca sestra 917424350
dokumentárny pracovník 3332314
oddelenie ženy 3332349
oddelenie muži 3332390
ambulancia 3332432

Detské oddelenie

Meno Telefón
vedúca sestra 917424301
oddelenie 3332304
ambulancia 3332303
dokumentárny pracovník 3332306

Psychiatrické oddelenie

Meno Telefón
vedúca sestra 917424387
sociálne sestry 3332319
ambulancia 3332354
akútne ženy 3913543
akútne muži 3332353
psychoterapeutické ženy 3332313
psychoterapeutické muži 3332536
zmiešané oddelenie 3332382

Lekárska služba prvej pomoci

Meno Telefón
LSPP 3332322

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

Meno Telefón
vedúca sestra 917424651
ambulancia 3332412
oddelenie 3332421
traumatologická ambulancia 3332410
dokumentárny pracovník 3332651

Rádiodiagnostické oddelenie

Meno Telefón
vedúci laborant 917424644
usg 3332438
mamograf 3332437
CT 3332609

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Meno Telefón
vedúca sestra 917424399
oddelenie 3332395
algeziologická ambulancia 3332650

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie

Meno Telefón
Úsek klinickej biochémie - príjem materiálu 3332372,3332321
Úsek klinickej biochémie - laboratórium 3332375
Úsek hematológie a transfuziológie - vedúci laborant 917209711
Úsek hematológie a transfuziológie - ambulancia 3332368

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Meno Telefón
recepcia 3332400
vysunuté pracovisko neurológia 3332329

Lekárne

Meno Telefón
verejná lekáreň 3332366
ústavná lekáreň 3332385

Ambulancie

Meno Telefón
gynekologická ambulancia 3332633
očná ambulancia 3332345,3332346
krčná ambulancia 3332411
onkologická ambulancia 3332512