Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Rýchly kontakt

+421 53 3811 000
+421 53 3812 000
+421 53 3813 000

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. zriadila nové call centrum pre  pacientov na objednávanie sa na rádiodiagnostické vyšetrenia

Z dôvodu skvalitnenia služieb pre pacientov Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. dňa 14.8.2018 uvedie  do prevádzky novovzniknuté call centrum. Toto call centrum bude slúžiť pre jednoduchšie objednávanie sa pacientov na rádiodiagnostické (RDG, MMG, USG, MRI, CT) vyšetrenia na našich pracoviskách. 

Telefónny kontakt pre nové call centrum je 053/3332 211.

Poslaním levočskej nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. Sme aktívni v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie, čo prispieva ku kvalite života obyvateľov. Toto poslanie VNsP Levoča, a.s. zabezpečuje poskytovaním širokej škály služieb v medicínskej a ošetrovateľskej oblasti. Dôsledne využíva ľudský potenciál, ako i  moderné prístrojové vybavenie dostupného na trhu. Cieľom je také poskytovanie služieb, aby klient po ukončení hospitalizácie, resp. ambulantnej liečby, zachoval svoju priazeň našej nemocnici.

alt

Virtuálna prehliadka

Radi by ste videli aj tie časti našej nemocnice, kam môžu iba zdravotníci? Navštívte virtuálnu prehliadku vybraných priestorov našej nemocnice.
alt

Bezpečný AGEL

Rovnako ako všetky ostatné zdravotnícke zariadenia skupiny AGEL je aj levočská nemocnica zapojená do programu Bezpečný AGEL.
alt

Pracujte u nás

Ponúkame Vám zamestnanie na pracoviskách, ktoré disponujú najmodernejšou liečebno-diagnostickou technikou a skúsenými tímami.