Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Venujte svoje 2% VAŠEJ NEMOCNICI

Postup pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,5% resp. 2% pre právnické osoby (PO) v roku 2018:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% alebo 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 EUR.
 2. Vypočítajte si vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov PO, teda maximálnu sumu, ktorú môžete ako PO poukázať v prospech Postup pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,5% resp. 2% pre právnické osoby (PO) v roku 2018:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% alebo 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 EUR.
 2. Vypočítajte si vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov PO, teda maximálnu sumu, ktorú môžete ako PO poukázať v prospech 2 % PRE NEMOCNICU LEVOČA . V časti IV daňového priznania vyplňte vypočítanú sumu a údaje nemocnice:
  • Obchodné meno (Názov): 2 % PRE NEMOCNICU LEVOČA
  • Sídlo: PROBSTNEROVA CESTA 2/3082, Levoča 05401
  • IČO: 42239125
  • Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.