Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Venujte svoje 2% VAŠEJ NEMOCNICI

Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby (FO), ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

  1. Vami vybraným prijímateľom bude občianske združenie „2% Pre Nemocnicu Levoča 
  2. Vypočítajte si:
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na Intranete v tlačive Vyhlásenie. 
  4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie  doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018, resp. do 30.06.2018)  na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
  7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Tlačivá potrebné na darovanie: