Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Venujte svoje 2% VAŠEJ NEMOCNICI


Ako postupovať?

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) 


Dôležité dátumy

31.3.2019
je posledný deň na podanie daňového priznania pre fyzické osoby (FO), ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne.

  • Ak FO oznámi daňovému úradu predĺženie termínu podania daňového priznania, tak aj 2% poukazuje až v tomto predĺženom termíne.

31.3.2019
posledný deň podania daňového priznania pre právnické osoby (PO).

  • posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,5% z dane.

30.4.2019
posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).


Ďalšie informácie a tlačivá nájdete na stránke Finančnej správy SR.